chiddush logo

" כי פארך" לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 5/8/2021

 בסד


ד"ת להפטרת פרשת ראה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

כי פארך

------------------------------------------------------------------------------------
בהפטרת השבת מופיע פסוק לא ברור כ"כ," עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים", מה פירוש " עניה סוערה"?  ולמה להרביץ בפוך? המלבים מסביר, "עניה", אחר שנבא על העקרה שירבו בניה, שזה משל על קיבוץ הגולה, מצייר כי בעת ההיא עדן לא תהיה ציון בנויה על תילה, והעניה הזאת שהיא ציון עדן תסער בחמת רוחה על שהיא עדן לא נוחמה (וכן המליץ למעלה (מ"ט) הנה אלה מרחוק יבואו ותאמר ציון עזבני ה', שממליץ ג"כ כי בעת קבוצת הנדחים עוד תשב ציון חרבה כמו שפרשתי שם) אומר העקרה כבר מלאה רנה כי רבים בני שוממה, אבל "העניה עדן סוערה" כי היא עדן "לא נחמה" (הארץ נתמלאה מבני הגולה וציון עדן לא בנויה), משיב לה ה', "הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך", האבנים שעליהם ירבץ היסוד יהיה אבן נופך והיסוד בעצמו יהיה מן אבן ספיר:"  הדבר מקביל  לבחור ובחורה המצפים להתחתן , הדבר לא קל ומתארך... אזי הקב"ה מנחם ואומר להם," הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ
וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך" מצודת דוד מפרש, "מרביץ" - מלשון רביצה והשכבת האבן
"בפוך" - הוא הכחול והוא דק כעין החול ובו הנשים צובעות עיניהם כמו ותשם בפוך עיניה (מלכים ב' ט)
"בספירים" - שם אבן יקר"  ,הקב"ה מנחם את ציון ,או את אותם בחור ובחורה שלא יתעצבו שכן בגודל צער גודל השכר  או כפירוש המלבים," ושמתי כדכד", הוא אבן שוהם (לקבלת חז"ל) יהיו "שמשתיך" החלונות "ושעריך" יהיו "מאבני אקדח" (והמכוון כי האבן נפך היה אבן יהודה והוא אות המלוכה, והאבן ספיר היה אבן יששכר, והוא אות החכמה והתורה, שני אלה ייסדו את הבנין, כתר מלכות וכתר תורה, אבן שוהם היה אבן יוסף והוא אות ההצלחה והעושר זה יהיה חלון השמש, אות כי השמש תריק להם מגד תבואות שמש עושר והצלחה, אבן אקדח היה אבן לוי, אות העבודה זה יהיה השער, זה השער לה' צדיקים יבואו בו, "וכל גבולך יהיה לאבני חפץ", (כי אבני יתר השבטים יוקבעו ביתר מקומות הבנין, וכלל ג"כ הכוונה שכל השבטים יתאחדו אז ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד), והנה המחלוקת והפירוד במדינה יתהווה עפ"י ארבעה סבות, שנים פנימים, ושנים חיצונים, הפנימים הוא.
א) על ידי העוני, וע"ז הקדים רוב העושר וההצלחה שיהיה להם.
ב) יהיה ע"י מחלוקת באמונה וכתות שיתחלקו בהדת, כמו שהיה בבית שני, שעמדו אז הצדוקים וביתוסים, ועל זה אמר."
 כדי לחזק את הדבר הקב"ה מברכם, " כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה" וצדקתם מאתי נאםה", המלבים מסביר,  "כל כלי", אשר "יוצר" ויעשה להיות מזומן "עליך לא תצלח", וכן אם ירצה מי לנצחך במשפט תרשיעי אותו, ר"ל בין מי שירצה להטותך מאמונתך בחרב וביד חזקה, בין מי שירצה להטותך ע"י וכוחים וטענות לא יצלח, "זאת נחלת עבדי ה'" (מאתי) (וזאת נחלת) "צדקתם מאתי", זאת יהיה להם שכר בעבור שהם עבדי ה', ובעבור הצדק והמע"ט שלהם:" שימו לב למילים" עבדי ה"  ,אנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול , הניתן לנו כדי להתקרב לקב"ה , כל זה אינו חדש לנו , אך עלינו לנצל את הימים הבאים כך שכל יום הוא מתנה בפני עצמה על מנת להשתנות לטובה , לטובתנו!!    להפסיק למען ה" עם השנאה ,  התככיםאלא   הרגלים טובים , נקיים  ממזימות וההתנהגות של נחמדות כזו אך באמת בלב פנימה הקב"ה יודע הכל, שנו הרגלים[ כן, גם אני ..] כדי לזכות בשנה טובה ,היא שנת השמיטה בה אנו נדרשים לסמוך על הקב"ה  ובה ניתן לנו חודש אדר נוסף של מצוות!!  חודש אלול הוא כריתת ברית בין המלך שעכשיו!! בשדה!!  כדברי הפ"ס," הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים" כפירוש של המלבים,   "הטו אזנכם", לשמוע דברי ואח"כ שמעו והבינו וקבלו דברי ובזה תחי נפשכם העטופה ברעב ובצמא לשמוע דברי אלהים חיים, "ואכרתה" כי אנכי י"ל להגיד לכם נבואות מן הכריתות ברית שיכרות ה' עמכם לעולם לשמור לכם חסדי דוד הנאמנים, כמ"ש חסדי ה' עולם אשירה וכו', עד עולם אכין זרעך וכו':"
אם נלך בדרך זו , נתעודד גם שהטוב מתעכב , הוא יבוא בוא יבוא , [ותאמינו קשה לי לכתוב זאת בעיצומה של שנת אבל..] אזי נזכה בברכה," הֵ֣ן גּ֤וֹי לֹֽא־תֵדַע֙ תִּקְרָ֔א וְג֥וֹי לֹֽא־יְדָע֖וּךָ אֵלֶ֣יךָ יָר֑וּצוּ לְמַ֙עַן֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְלִקְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל כִּ֥י פֵאֲרָֽךְ׃"  מצודת ציון מפרש את המילה פארך" פארך" - מלשון פאר ויופי"
פאר של כבוד שמחה בריאות ועבודת ה" בלב שלם לשנה טובה ומתוקה באמת! השינוי כדאי! וזה תלוי בכל אחד ואחד רק אם נלך יחד! נזכה בו! 
 
   

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה