chiddush logo

עיונים לשוניים: ישוש או ישיש

נכתב על ידי איתיאל, 9/9/2021

 "וְהָיָה כַּאֲשֶׁר-שָׂשׂ ה' עֲלֵיכֶם, לְהֵיטִיב אֶתְכֶם וּלְהַרְבּוֹת אֶתְכֶם - כֵּן יָשִׂישׂ ה' עֲלֵיכֶם, לְהַאֲבִיד אֶתְכֶם וּלְהַשְׁמִיד אֶתְכֶם".


דרשו חז"ל (מגילה י., הובא בקיצור ברש"י) שאין הכוונה שה' חלילה שמח להרע לנו, אלא הוא משמח אחרים. ומסיימת הגמרא:

"דייקא נמי דכתיב כן ישיש ולא כתיב ישוש" - כך יש לדייק גם ממה שכתב הפסוק "כן ישיש", ולא "ישוש".

כלומר: המילה ישיש יכולה להתפרש כפועל בבנין קל עם מוספית י' לציון עתיד, ואז היא נסובה על הקב"ה,
 או שמדובר בבניין הפעיל (גרימה), והי' השניה חלק ממשקל הפעיל, ואז הכוונה שישמח את הגויים.

הגמרא מכריע שבבניין קל יש לומר "ישוש" ולא "ישיש". 

אמנם נעיר שמצאנו "ישיש" במשמעות בנין קל:
* "ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהיך" (ישעיהו סב, ה).
* "והוא כחתן יֹצא מחֻפתו, ישיש כגיבור לרוץ אֹרח" (תהלים יט, ו).

דומה לזה בהפטרה:
"שוש אשיש בה'" (ישעיהו סא, י) - ולא "אשוש".

נמצא ש"ישיש" יכול להתפרש בהפעיל בלבד, אבל "ישוש" רק בבניין קל.

אלא נראים הדברים שחז"ל דייקו ממה שבפרשת ניצבים לעניין הטובה נאמר: "כִּי יָשׁוּב ה' לָשׂוּשׂ עָלֶיךָ לְטוֹב, כַּאֲשֶׁר שָׂשׂ עַל אֲבֹתֶיךָ" - בניין קל מובהק, עם ו' ולא עם י'.

אם כן, אפשר שאין בדברי חז"ל קביעה כללית לגבי הטיית "ישיש", אלא קביעת מקומית מתוך ההשוואה לפסוק המקביל. ממה שבחרה התורה לומר כאן "ישיש" בפורענות, ו"לשוש" בטובה.

*

נראה שלמרות פירוש חז"ל יש כמה פרשנים קדמונים שפירשו "ישיש" בבניין קל.

הראב"ע כתב: וטעם כאשר שש - שלא תחשוב כי יזיק לה' או יתאבל, כטעם: "אם צדקת - מה תיתן לו?!".
והעיר בעל "אבי עזר" עליו: נעלם ממנו דברי חז"ל: הוא אינו שש, אבל אחרים משיש. ותיבת "ישיש" פועל יוצא.

*

בתרגומים:
התרגום המתאים בקל הוא יֶחֱדֵי (כך תרגום ײַונתן בפסוקים בבניין קל שהבאנו לעיל), לעומת בהפעיל יַחְדֵּי (כפי שאכן מתורגם בפסוק "ושימח את אשתו אשר לקח").

אונקלוס מתרגם יֶחֱדֵי = בניין קל. וכך גם בתרגום יונתן.
אלא ששם יש מבוכה:
ויהי היכדין דחדי מימרא דה' עליכון לאוטבותכון ולאסגאה יתכון - היכדין יֶחְדֵי מימרא דה' עליכון עממין נוכראין להובדא יתכון ולמשציא יתכון.

מחד, הוא מנקד כמו בקל. מאידך, הוא מוסיף מילים כפירוש חז"ל (ובאופן כללי תרגום יונתן הוא בעצמו מדרש). לכן נראה שיש טעות דפוס בניקוד.

(אחר כך מצאתי ב"דעת מקרא" שמצטט את תרגום יונתן הנ''ל וגורס יַחְדֵּי).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע