chiddush logo

ירושלים ו-3 ההלכות שלא היו ולא יהיו

נכתב על ידי יניב, 13/7/2013

 הגמ' מביאה על בן סורר ומורה 'דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר' (סנהדרין עא,א) וכן מובא שם על בית המנוגע וכן על עיר הנידחת. ונישאלת השאלה מדוע זה נאמר בתורה אם לא יכול להתקיים, סתם בכדי ללמוד דבר שאינו מציאותי? ומדוע דווקא בזה התורה באה ללמדנו סתם דברים שאינם בעלי קיום?- אלא ניראה שזה יכול היה להתקיים ולכן התורה אמרה זאת, שה' ברא את העולם ע"פ התורה, ולכן ודאי שזה היה יכול לקרות, אלא שבפועל זה לא קרה ולא יקרה, מדוע?- הגמ' מביאה על בן סורר דעה שצריך שקול אביו ואמו שוים והוא שסובר שלא היה ולא יהיה, וכן על עיר נידחת שמספיק מזוזה אחת בכדי שלא יחול עיר הנדחת ולכן לא היה ולא יהיה, וכן על בית המנוגע צריך משני קרנות הבית וכו' ולכן לא קיים. ניראה שזה לא במקרה ככה, אלא שלכאורה אם קול אמו שווה לקול אביו, הרי שאמו היא כניראה אילונית שעליה נאמר 'כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין אשה לאיש' שכך בבן סורר אמו נישמעת וניראת כאביו, אם כן כיצד נולד הבן ממנה, שהרי אינה יכולה להוליד?- אלא שהיה זה נס שיולד, אם כן מדובר שירד לעולם בנס ככה שהנשמה הזו מיוחדת, ועם זאת מגיע לו למות, בגלל 'בן סורר ומורה נידון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייב שמיתתן של רשעים הנאה להן והנאה לעולם' (שם ,ב) אם כן זה תמוה שיש כזה הבדל בין המקור למה שבפועל. אלא כניראה שזה מגיע במצב כ"ך קיצוני של ערבוב בין קדושה וטומאה, וזה מתאים לזמן שבו בית המקדש היה קיים שמצד אחד היתה בו מעלה מאוד גדולה של שכינה וגילוי ה', ומצד שני היה בו הרבה ע"ז שזהו הפכו של גילוי ה', ובגלל החטאים של 3 העברות נחרב הבית, ואם ה' לא היה מחריב את הבית בנ"י היו ח"ו מושמדים מרוב חטאינו שזהו "אם רצונך שאעבור על השבועה ותכנס לארץ, גם כן אעבור על השבועה ואכלה את ישראל" (אוצר המדרשים-364) שאם משה היה נכנס לארץ ביהמק"ד לא היה נחרב ובנ"י היו מושמדים בגלל חטאינו, הרי שחורבן הבית היה כדי לכפר ואם משה היה נכנס לארץ המקדש לא היה נחרב וחטאינו היו כ"ך גדולים עד השמדתנו ח"ו, אם כן היתה אפשרות כזו שחטאינו כ"ך גדולים עד השמדתנו והמקדש בקדושתו העליונה עדיין היה קיים, אם כן באותו זמן ההבדלים בין קדושה לטומאה היו כ"ך גדולים בעולם עד שיכול היה להתקיים בן סורר שבו קדושה וטומאה מעורבבים כ"ך, מימלא זה לא סתם לימוד בלי קיום אלא יש בו מצב שיכול היה להתקיים ולכן נאמר וכדוגמתו קם בעולם, אלא שלא היה ולא יהיה בפועל הדבר הזה. אותו דבר בצרעת הבית, מצד אחד הוא כ"ך רע בבין אדם לחברו שלכן מגיע לו צרעת שיהרוס את ביתו ויראו שלא רצה להשאיל (ויקרא רבה יז,ב) ומצד שני נאמר שהצרעת באה כדי למצוא את הכסף שהכנענים החביאו (שם ,ו)[אולי זה השורש לסיפור על אליהו שחיזק את הכותל שלא יפול כדי שלא ימצא העשיר את הכסף ששם, שאליהו היה כהן] ,הרי שהצרעת באה על חיוב שכניראה קשור בנתינה לאחר שלכן ראוי כ"ך שיזכה למצוא את הכסף, וגם זה תמוה איך אפשרי כ"ך הפכים?- וגם בזה זה כמו בבן סורר (ואולי מרומז שבמדרש [שם,ז] מובא את פס' צרעת הבית על המקדש אולי כרמז שזה כעין חל במקומו). וכן עיר הנדחת מדובר בעיר בארץ ישראל, שאין בה אפילו לא קשר אחד לקדושה, אפילו לא מזוזה, והיא הודחה לע"ז, זה דבר שאינו יכול להתקיים, שא"י היא כ"ך קדושה עד שאי אפשר שיהיה דבר שכזה שהוא היפוך של קדושה וטומאה. וניראה שלכן ישנם 3 מקרים שכאלו, שזה כנגד 3 בתי מקדש, שהשנים הראשונים חרבו כדי שלא יתגבר ההבדלים עוד יותר, אולם השלישי לא יחרב כיון שהוא יהיה התיקון לזה, שהבית השלישי קשור לגאולה, שעליה נאמר 'ואמר רבי יוחנן אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב' (סנהדרין צח,א) שאפשר לפרשו על כל הדור שהוא אותו דבר, אולם אפשר לפרשו על אותו דור שבו האנשים כל אחד כשלעצמו או חייב או זכאי, שיהיה ערבוב קיצוני בין קדושה וטומאה, לא מצד השפעה של המקדש שמביא קדושה וכנגדו יש טומאה (זה מול זה) אלא זה נובע מצד העולם, ולכן אין את הפתרון של חורבן המקדש, אלא רק שה' יגאל אותנו ויפיץ קדושתו בעולם וישחוט את יצה"ר, כך ש-3 הסוגים שלא היו ולא יהיו הם כנגד סוף בית ראשון וסוף בית שני וסוף הגלות לפני בית שלישי. ניראה שבית ראשון נחרב על 3 העברות כך שהוא כנגד בן סורר שהוא ירצח, ובית שני נחרב על בין אדם לחברו והוא כנגד צרעת הבית שלא עוזר לחברו, ולפני המשיח כנגד עיר הנדחת שהגלות הקשה הרחיקה מא"י וקדושתה. ורמז שבכל אחד מהמקרים יש 2, בבן סורר זה אבא ואמא, בצרעת זה 2 זויות, ובעיר הנדחת זה 2 מסיתים מהעיר שהסיתו לעבוד ע"ז. שזה מרמז לשניים שזהו כנגד קדושה וטומאה שבאים יחד. (וגם חודש אב מרמז על הפכים, מצד אחד ב-ט' נחרב הבית, ומצד שני ב-טו בנות ישראל היו יוצאות למצוא חתן שהקמת בית בישראל הוא כעין בניה של חורבות ירושלים. וזהו 'אב' שנים [ב] שהם אחד [א][=אב] והעניינים שבו הם 3 [אב בגימטריה] כמו שהבאנו). יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימנו ונשוב כולנו בתשובה שלמה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה