chiddush logo
נכתב על ידי reuven, 25/6/2010

 שאלה ששמעתי בשם הרב כרמל אך לא שמעתי תשובתה מדוע נאמר לא תגנוב בגנבת נפשות והרי לפחות הנחטף יודע מעצם החטיפה ולכן צריך היה להיות כתוב לא תגזול?!?!?!?!?!?!?!  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
דביר (27/6/2010)
גנב הנפשות גונב את האדם ממשפחתו, הוא עצמו נגזל אך נגנב שלא מדעת הבעלים (משפחתו), והדיברות מדברות בלשון נוכח זאת אומרת שמבחינת הגנב הוא גונב (לא מסתכלים על ידיעתו של הנפגע).
וכך גם מצאתי בפירוש על התורה שמביא את השו״ת בצלאל אשכנזי סעיף ל״ט וזה לשונו: "ומתרץ
דהנגנב אינו בעל, ובעליו הם אביו ואחיו ושאר קרוביו שנגנב והובדל זה מהם וכלפי מי שנגנב ממנו קרי כאן
שלא מדעת בעלים, ואם תקף מאחד מישראל לפני אחיו ונשתמש בו ומכרו אינו חייב והיינו טעמא דעתידין בעלי
זרוע ליפול ופיוך שידעו בו ישראל דנמכר עכ״פ יפדוהו והרי אינו אבוד, משא״כ בגנוב דלא ידע בו 'אדם
בגניבתו והרי הוא אבוד לעולם..."
לדף הפירוש המלא ניתן להכנס מהקישור הבא:
http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_9750_120.pdf />