chiddush logo

ד׳ת לכבודם של הנשים שכבודם חולל בטבח בדרום ,לע״נ הנרצחים והנופלים ,לרפואת הפצועים וחסרת השבויים

נכתב על ידי izikm18, 12/10/2023

 בסד 

דבר תורה להפטרת בראשית פד לע״נ הנרצחים בדרום לרפואת הפצועים וחזרת השבויים במהרה ולכבודם של הנשים שכבודם חולל בטבח 
ה׳ גבור מלחמה 
-------------------------------------------------------------------------------
 אתמול בחדשות  אחת הכתבות שדיווחה על הטבח בדרום נשברה וסיפרה שנשים רבות לצערנו נאנסו ונטבחו , הדבר מזעזע בלשון המעטה קשה לי לכתוב והאמת ? התלבטתי ,אבל למען אותן נשים ולהבדיל כל אדם נכתב מאמר זה , יש מצווה בתורה שהיא איסור השגת גבול ככתוב בהסבר הרמבן 
״לא תסיג גבול רעך – אזהרה שלא ישנה תחום החלוקה שחלקו הנשיאים את הארץ לשבטים או ליחיד מהם, ועל כן אמר אשר גבלו ראשונים – הם אלעזר הכהן ויהושע בן נון ונשיאי המטות, ולכך הזכיר "בנחלתך אשר תנחל וגו' " – וטעם המצוה הזאת, שלא יחשוב אדם לומר אין חלקי אשר נתנו לי שוה כמו חלק חברי כי טעו החולקים, או שיוציא בלבו לעז על הגורלות, ולא יהיה זה בעיניו גזל כלל.10 על כן צוה בכאן שלא יחלוק אדם על החלוקה ההיא ולא ישנה הגבולין כלל, לא בסתר ולא בגלוי. וזו מצוה מבוארת ממה שצוה (במדבר כו נו) על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט, ואמר (שם לד יז) אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם וגו'.״
כל אדם נברא בצלם ה׳ ככתוב בפרשה ״ בצלם ה׳ ברא אותו ״ ,בכל אדם לא משנה דתי חילוני ולא כלום יש חלק מאלוקים ,כל פגיעה באדם היא כפגיעה באלוקים ככתוב בהפטרת בראשית ״,יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על איביו יתגבר״ המלבים מפרש,״"ה' כגבור יצא", הגבור כחו במתניו ויוצא למלחמה בעצמו, וז"ש כגבור יצא. 
‎"והאיש מלחמות" אינו גבור רק מלומד בתכסיסי מלחמה. ואיש מלחמות הוא אם בחן מלחמות רבות ובקי בהנהגת המלחמה, והוא אינו לוחם בעצמו רק "יעיר קנאה" שיודע תחבולות לזרז אנשי החיל ולהעיר קנאה בלבם, (והנמשל שכמו שהגבור לוחם בעצמו כן יופיע ה' בהנהגה נסיית ושידוד המערכה בכחו בעצמו. וכמו שהאיש מלחמה מסדר את אנשי החיל כפי רצונו, כן יסדר את הטבע והמערכה שתסכים ג"כ עם פעולותיו נגד אויביו). 
‎"יריע" תפס משל האיש מלחמה שמריע תרועת נצחון לחזק בזה את גדודיו, "גם יצריח" יסבב שאויביו יצרחו זעקת שבר שיבעית אותם בתחבולות שעי"ז ירך לבבם, וע"י תחבולה זאת "על איביו יתגבר":
הקב״ה בעצמו ילחם את מלחמת האדם שנפגע , בהקשר אותו עניין מופיע הפסוק ״
‎ואם בשדה ימצא האיש את הנער [הנערה] המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר 
עמה לבדו ולנער [ולנערה] לא תעשה דבר אין לנער [לנערה] חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה״ ,האשה נחשבת קדושה ,כל קיום העולם בזכותה ,היא משולה לאדמה המצמיחה יבול טוב ,כאשר האדמה שוממה ,העולם שמם וחרב ,כך בדיוק אשה  שפוגעים בה ,היא כחרבה ,אם שמתם לב שם המבצע הוא חרבות ברזל ,במילה חרבות שהיא לשון חרב ככלי הגנה ,מסתתרת המילה .חרב ,מלשון חורבן , ישנה סוגיה מעניינת שהיא עני המהפך בחררה כמובא במדרש ,שימו לב זה מדהים !!״ הרב משה פיינשטיין דן במקרה של אדם שאירס בחורה (בצורה לא פורמלית מצד ההלכה), ואחר כך בא אדם שני וגנב את לב הבחורה. השאלה הייתה, האם במקרה זה חל איסור של עני המהפך בחררה? הרב פיינשטיין קובע שבעיקרון, הנושא תלוי במחלוקת רש"י ורבנו תם: **לפי רש"י האיסור של עני המהפך בחררה רלוונטי גם  במקרה זה .
אנו לא ויתרנו על ארץ ישראל ולא נוותר לעולם !! כמו שאדם לא יותר על ארוסתו , או על ביתו, ואשתו זו ביתו !!! כך גם במקרים מזעזעים אלו!! עלינו .למען אחדותנו ולמען המדינה וכבוד שמיים לכבד כל אדם וכל אשה כיוון שהיא קרנו של עולם ופארו ,בלעדיה אין כלום !!!! ,המצרים ניסו בזמן עבדות ישראל לטמא את הנשים היהודיות ,הם בעוז רוחם לא הצליחו , וישנם הרבה הסברים איך הנשים עודדו את בעליהן המעונים, עכשיו אנו מעודדים אותן !!! 
ה׳ יתברך יקיים בחסדו הגדול  את הפסוק בראש דבר התורה וינקום את נקמת עם ישראל השפוך ,גם פיסי וגם נפשי ,וזכרו ״ איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק״ ,בע״ה 

* .[14]

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע