chiddush logo

הקשר בין פרשיות השבוע לפסח

נכתב על ידי אריאלל אליעזר, 15/5/2014

 שתי פרשיות בתורה עוסקות במת בני אהרן-פרשת שמיני וכן פרשת אחרי מת הנפתחת ב "אחרי מת שני בני אהרן...".

בשנה פשוטה נקראת פרשת שמיני בשבת שלפני או בשבת שאחרי פסח.

בשנה מעוברת נקראת פרשת אחרי מת בשבת שלפני או בשבת שאחרי פסח.

מדוע? מה הקשר בין מת שני בני אהרן לפסח? (כפי שמצינו למשל שיש קשר בין פרשיות וישב ומקץ לחנוכה.)

נראה לומר,הרי בני אהרן מתו על שהקריבו קרבן שהקב"ה לא צווה אותם, אך דומה שאין זו הסיבה הבלעדית, יש להוסיף לכך את העובדה שככהנים הם שליחי ציבור שצריכים לייצג נאמנה את כלל ישראל, ולא להוסיף קרבן משלהם שלא נעשה על דעת כלל הציבור.

כמו שבתפילת הלחש מותר להוסיף בקשות פרטיות ואישיות, ואילו בתפילת הציבור-החזן צריך להתפלל מילה במילה ללא הוספה.

ואיך זה מתקשר לפסח? היות שלומדים את הדין ששלוחו של אדם כמותו מקרבן פסח שנאמר בו "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים".

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות
ציורים לפרשת שבוע