chiddush logo

ניסיון - נס, עשרה ניסיונות

נכתב על ידי יוחנן ריינר, 26/10/2020

 

ניסיון - נס

 


כתוב בפרקי דרבי אליעזר כו', עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן, הנס הראשון: כשנולד אברהם בקשו כל גדולי מלכות והקוסמים להורגו, ונחבא בבית הרן שלש עשרה שנה, ולאחר שלש עשרה שנה יצא מבית הרן, מדבר בלשון הקדש, ומאס באלילים ומשקץ את הפסילים ובטח בשם יוצרו, ואמר אשרי אדם בוטח בך.

 

וקצת קשה, אם אברהם אבינו מיד כשנולד עד גיל 13 שנה היה טמון מחמת הסכנה שרצו להורגו, ובאותם 13 שנה לא פגש אדם ולא דיבר עם אף אדם, שלכן יצא כשהוא דובר לשון הקודש, אם כן למה נחשב זה לניסיון, הרי זה היה כביכול בלי שליטתו, החביאו אותו בקטנותו ולא הכיר דרך אחרת, ומה שייך בניסיון זה שעמד בניסיון!!

 

ובפשטות יתכן שאדם אחר שטמון 13 שנה במחבוא בבית חשוך בלי לדבר עם אדם, זה אמור לגרום לשיגעון ויאוש, מתוך שיעמום וריקנות, אבל אברהם אבינו נלחם וחשב שעות על גבי שעות והתעמק לבד ביסודות האמונה, ומדעתו מאס באלילים ושיקץ את הפסילים ובטח ביוצרו.

 

ואכן בלשון הפרקי דרבי אליעזר ניסיון הוא מלשון נס, כי כאמור קודם בשם המדרש רבה לא לכולם הקב"ה מעמיד ניסיונות קשים רק למי שהקב"ה יודע שהוא חזק ומסוגל לעמוד בניסיונות.

 

ואכן, נס גדול היה אצל אברהם, שלא השתגע בשעמומו ובריקנות, שלא ראה עולם מקטנותו משך 13 שנה, אלא אדרבא יצא חכם עצום ובעל דעה מוצקה וברורה.

 


ובאמת כל יהודי כשיש לו ניסיון, יחליט בנפשו יש לי נס!! ומי לא רוצה נס?? ואכן אם יצליח להתגבר על הניסיון באמת זכה הוא בנס, שהצליח לעמוד בגבורה בניסיון.

 

ונס גורר נס, ובהתגברות על היצר בעת הניסיון זה גורם התערותא דלתתא – התעוררות מלמטה ע"י האדם שמתגבר בעולם התחתון ויוצר נס בעמידתו בניסיון, וכך יהיה התעוררות מלמעלה שה' ישלח ניסים וישועות וברכה עד בלי די.


 

ואני חוזר שוב, שבחור ישיבה שיצליח לעמוד בניסיון הקשה של 45 ימים בישיבה בלי לצאת ממנה כלל בגלל הקורונה, וכפי שהגדירו זאת גדולי ראשי הישיבות כבית כלא!! שידע הבחור שהוא יצר נס!!! והקב"ה יעורר לעשות לו ניסים ונפלאות וישועות גדולות, והצלחה מעל דרך הטבע!! רק חזק ואמץ ותאמין בכוחך העצום!! כי הקב"ה לא נותן ניסיון רק לדור חזק שיכולים לעמוד בקושי הניסיון, ואכן כזה לא היה מאז הקמת עולם הישיבות, מלבד יעקב אבינו שהטמין עצמו בישיבת שם ועבר בלי לצאת משם, ואפילו לא נשכב לישון מרוב התמדתו העצומה, וזכות יעקב אבינו תחזק את כל הגיבורים איש איש בישיבתו, שיעשה חיל ויגדל בתורה וביראת שמים מעל דרך הטבע אמן ואמן.

בקרוב בס"ד כשיהיו תורמים למהדורת 6 כרכים בל"נ ההדפסה!!  דמי קדימה  במחיר עלות – כ 150 ש"ח. הנצחה = עמוד 80    דף 150    פרשה 2800   כרך 28000  

כל המהדורה 140,000     בבקשה "קח חלק בזיכוי הרבים העצום" - רבים הציל מעוון!!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה