chiddush logo

" השב תשיבנו לו" לע"נ אימי מורתי מרגלית בת אסתר ז"ל

נכתב על ידי izik28, 8/2/2021

 בסד 


ד"ת לעלון שבת משפטים-שקלים –ר"ח אדר תשפא  לע" נ אימי  מרגלית בת אסתר ז"ל 

" השב תשיבנו לו"
  -------------------------------------------------------
השבת אבדה 
מצוות השבת אבדה הנזכרת  בפרשה נלמדת גם מפרשת כי תצא, מבאר ספר החינוך,"  להשיב אבדה 
שנאמר השב תשיבם לאחיך. ובבאור אמרו זכרונם לברכה השבת אבדה עשה הוא, ונכפלה המצוה במקום אחר בתורה, שנאמר "כי תפגע שור אחיך וגו' השב תשיבם לאחיך", שורש מצוה זו ידוע כי יש בזה תועלת הכל וישוב המדינה", לעבד ולאמה בפרשה אבדה חירותם האישית ,העבד בגלל עברות  שעשה ועל כך הוא נאלץ לשלם ע"י עבודתו, והאמה בעיקר בגלל מעשי אביה שנאלץ למכרה, מה עוד שהעבד משתחרר בשנה השביעית ואת האמה מצווה לפדות מיד למען כבודה  והדבר נלמד לגבי שלל המצוות שבין אדם לחברו שנקשרות עם מצוות בין אדם למקום , חיבור ביניהם הוא כהשבת אבדה גשמית  ורוחנית
שבע או עבש? 
התורה מייחסת חשיבות רבה  למספר שבע  , שבהיפוך אותיות היא המילה" עבש" קרי משהו רקוב.. 
" והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר"
שנת השמיטה מלווה בחשש ,אם לא נזרע? מה נקצור? הקב"ה מרגיע את ישראל ואומר,"  וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים", מפרש רשי,"  למקצת הששית מניסן ועד ר"ה ולשביעית ולשמינית שיזרעו בשמינית במרחשון ויקצרו בניסן"  , כל זאת אם נבטח בריבנו של עולם ונהיה עבדיו בלבד, מה שמלמד אותנו הפ"ס הסמוך," ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך", פ"ס זה מגלם בתוכו את המילה" עבש" , ההפך מקדושת הספרה שבע ,מפרש רשי," לעשות כל מצות עשה באזהרה שכל שמירה שבתורה אזהרה היא במקום לאו,"לא 
תזכירו",שלא יאמר לו שמור לי בצד ע"א פלונית או תעמוד עמי ביום ע"א פלונית ד"א ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו ללמדך ששקולה ע"א כנגד כל המצות כולן והנזהר בה כשומר את כולן ",שמירת השבת היא קיום הברית בינינו לבין הקב"ה ובה אנו שותפים במעשה בראשית, מה עוד שהשבת  משחרררת אותנו מהבלי השבוע לעולם של תורה ומרגוע  לגוף ולנפש.
מרגלית טובה 
מצוות השבת אבדה בפרשה  נלמדת מהמדרש על תלמדי החכמים שהקבילו את פני ר יהושע בפקיעין וכששאל מה חידוש היה בבית המדרש? אמרו לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין! אמר להם: אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, אמרו לו: בפרשת הקהל. ומה דרש בה? הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם: מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני? תלמידיו דבקו בהלכה  שאין דורשים הלכה בפני הרב, מתוך כבוד הם היו מונעים ממנו את החידוש הנלמד  שהוא בגדר השבת אבדה רוחנית  ,אך ישנה השבת אבדה שהיא גשמית ורוחנית כאחד בניגוד לפ"ס ," כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו" ,מפרש המכילתא ,"שור אויבך זהו עובד אלילים  דברי רבי יאשיה " במקרים אלו המצווה 
היא כאשר אין לאדם הפסד או נזק  , קיום העם היהודי מחייב גמילות חסדים וערבות הדדית  כאברהם אבינו שהיה גדול גומל החסדים  וכרבקה שגמלה חסד עם אלעזר  ובתמורה ," ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם   ", מפרש רשי," בקע"  רמז לשקלי ישראל בקע 
לגלגלת,"ושני צמידים "- רמז לשני לוחות מצומדות, "עשרה זהב משקלם" - רמז לעשרת הדברות שבהם",מחצית השקל נועדה לצורכי המשכן ולכפרה על ישראל ואין בה הבדל מעמדות, כדי שנדע שכולנו עבדי ה" ולא עבדי היצר הרע,שמקדשים את זמני חגי ישראל ע"י קידוש חודשים ,ובכך שותפים לקיום עולם תקין.  
מצוות השבת אבדה  היא גמילות חסדים גדולה אם בין שונאים ,קל וחומר  בין אוהבים  כחיבור בין נשמות חתן וכלה שיעצימו ויקדשו שם שמיים ויהיו עבדי ה" ושליחיו להפצת  מרגלית החיים וחרות התורה שלא תאבד!  ושתהיה אבן בביתם ובנין המקדש השלישי במהרה אמן, חודש טוב 
לע"נ אימי מורתי מרגלית בת אסתר ז"ל 
דה"ת יפורסם בלנ בעלון קול מהיכל  בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכה שיר וחר 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה