chiddush logo

להביא ברכה אל ביתך לע"נ אברהם משה בן גרציא, סניורו בת אסתראה , יצחק בן סניורו ולע"נ ההרוגים במירון ולרפואת הפצועים

נכתב על ידי izik28, 30/4/2021

 בסד


להביא ברכה אל ביתך  

ד"ת להפטרת אמור בלנ  לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא 
יצחק בן סניורו, סניורו בת אסתראה ואריה בן שבתאי ז"ל ולע"נ ההרוגים במירון ולרפואת הפצועים 
-------------------------------------------------------------
בהפטרת הפרשה אנו קוראים על מתנות כהונה שעם ישראל הביא לכהנים מה שזיכה אותו בברכת ה" 
כמצויין בכתוב," וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך" מפרש מצודת דוד ," להניח ברכה" - כאומר אל ירע לבבכם בתת כל אלה לכהנים כי זה יהיה סיבה להשרות ברכה בביתך ולא יחסר העושר כי עוד יוסיף
"וראשית עריסותיכם" - חלק ראשון מעיסה עד שלא תאכלו ממנה ועל החלה יאמר
"וכל תרומת כל" - כל התרומות כולם בין דגן בין תירוש ויצהר
"מכל תרומותיכם" - מכל הדברים שאתם חייבים להפריש מהם תרומה
"וראשית" - הראשית מכל הדברים כולם שנתבכרו בבשול והם הבכורים"
יש עשרים וארבע מתנות כהונה " מתנות הכהונה הן עשרים וארבעה:
עשר מתנות במקדש שהיו צריכים הכוהנים לאוכלם."
בימינו שהמקדש לצערנו חרב אין לנו מתנות כהונה , אך יש לנו עשרים וארבע ספרי קודש להגות בהם ובמקביל יש עשרים וארבע קישוטי כלה כפי שמסביר הרב שמואל אליהו "חכמינו אמרו שהידיעה הזאת מחייבת אותנו לשמוע את דבר ה' שבא אלינו דרך הנביאים והכתובים. כך דרשו חכמים על הפסוק "וַיִּתֵּן אֶל משֶׁה כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ" - "אמר רבי לוי אמר רבי שמעון בן לקיש מה הכלה הזו מקושטת בעשרים וארבעה מיני תכשיטין, כך תלמיד חכם צריך להיות פקח וזריז בעשרים וארבעה ספרים" של התנ"ך (תנחומא כי תשא טז. ומובא ברש"י שם). שבכלל הציווי למשה להיות מקושט בקישוטים רוחניים, כך צריך כל תלמיד ותלמיד להיות מקושט בכ"ד ספרי תנ"ך ("על פי דבריהם ז"ל שאמרו שכל בני תורה יש להם ניצוץ ממשה" - שבת קא ע"ב, אור החיים הקדוש דברים יא כו).
 שליש מקרא ושליש משנה ושליש תלמוד
החובה להיות בקי בכ"ד ספרי התנ"ך כתובה גם בגמרא: "אמר רב ספרא משום רבי יהושע בן חנניא: מאי דכתיב: 'ושננתם לבניך'? אל תקרי 'ושננתם' אלא 'ושלשתם' - לעולם ישלש אדם שנותיו: שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד. מי יודע כמה חיי? לא צריכא – ליומי" (קידושין ל ע"א). חובה ללמוד שליש מהלימוד בתורה נביאים וכתובים, שליש במשנה ושליש בהתבוננות והבנה. שואלת הגמרא: איך יחלק אדם את שנותיו שליש שנים במקרא ושליש במשנה ושליש בתלמוד? הרי אדם לא יודע כמה זמן יחיה. ותשובת הגמרא, שיחלק את הימים לשלושה חלקים. הסביר שם רש"י שיחלק אדם את ימי השבוע לשלושה חלקים, בשליש מימי השבוע ילמד תורה נביאים וכתובים, בשליש ילמד משנה ובשליש תלמוד. והקשו בתוס' כי באופן זה החילוק לשלושה לא מדויק, כיוון שאם אדם ימות באמצע השבוע הרי לא יהיה שליש מדויק של לימוד. על כן פירשו תוס' בפירוש ראשון ש"בכל יום ויום עצמו ישלש את השעות שלו".
דה"ת שזיכני  הקב"ה להוציא לאור במשך למעלה מ16 שנה  הם בכל הצניעות  כתכשיטי כלה  ,כל מילה ואות היא כמרגלית  יקרה  וכקול אברהם  שבחילוק המליה נקבל" אב- רם " קרי אב גבוה הוא אברהם אבינו שהיה שליחו של הקב"ה להפצת דרך ה" בקרבו אנשים לדרך התורה עוד קודם שניתנה ! 
כאבי היקר אברהם משה  ז"ל שהיה שמח בכל ד"ת היוצא לאור  והיה מעודד אותי להמשיך בכך ! כד"ת זה שקשה לי מאוד לכתוב אותו ,אך אני מקיים את בקשתו" כן ירבו ד"ת" ! , כך דה"ת שאנו הוגים בהם  
עושים נחת רוח לריבנו של עולם ומברכים אותנו בברכת ה" בדיוק כמתנות הכהונה, כיוון שד"ת מחברים  ומקרבים בין אנשים ונפשות ,  שכן כך היא דרכה של תורה,  שמביאה ברכה אל ביתך , הם ד"הת שזכיתי לכתוב  ולהוציא  לאור אודות לקב"ה ושליחתו שלה זכות הראשונים חרות היקרה שתח"  ולישי כמובן ולאלה  שמפיצים את דה"ת בהיכל יהודה! , תודה ! אך כשם שאנו עושים חסד של אמת עם הנפטר כפי שעושים עם אבי ז"ל שיהיה מליץ יושר עבור כולם , תודה בשמי ובשם  אחי! כך עלינו לנהוג עם החיים בינינו  ,ולחבר בין נפשות שימשיכו בדרך ההורים  ז"ל ויביאו יהודים לעולם למען שמו יתברך !  מה שיביא כברכת הארוסים ברכה אל ביתם של כולם  ובבריאות לכל אחד  , כיוון שהקב"ה רואה את ישראל מאוחדים  ומקרבים איש לרעהו גם לפנים משורת הדין, הוא מתמלא נחת רוח ומאציל אותה על  כולם , רוצים ברכה? קרבו איש לרעהו באמת!! עכשיו!   ,כ 24 ספרי התנך  שהם ,למרות יחודו של כל ספר, כחטיבה אחת  .כך נאחד  ונזכה לברכת ה" 
ועוד משהו קטן... רואים  את רשימת השמות בכותרת דה"ת שלהם מוקדש ד"ת זה?כל השמות הללו ז"ל אהבו את התורה ואת לומדיה וקרבו איש את רעהו לדרך ה" הטובה לראיה ברכת התורה שכתב סבי יצחק מלוך ז"ל ושנמצאת בספרית בית הכנסת שלנו  כשם שאנו מתאחדים בימי צער ,כך עלינו שבעתיים להתאחד ולאחד את היקרים לנו  בימי שמחה ולקרב אותם מה שיזכנו בודאות בברכת  ה" הטובה .
אנצל במה זו  להוסיף כמה שורות אישיות שלא חשבתי שאכתוב ..  התורה כידוע משולה לאור " כי נר מצווה ותורה אור ," אברהם אבינו וגם משה רבנו קיבלו מהקב"ה את תכונת הפצת האור הטוב והמקרב ולא השורף , כאבי ז"ל שהיה  צנוע בהליכותיו ודרכיו ורצה לקרב לדרך ה" ,עם מותו נראה שאורו שכבה ,אך אם אני חושב על זה , אמנם מנוחתו עדן ,דבר שלא נתפס.. אך דברי התורה הללו שיוצאים לאור ושיצאו בעבר ובעתיד אי"ה  ממשיכים את אותו אור שהוא היה מפיץ, אותו אור עדין וטוב כאורה של התורה שזכיתי להוציא לאור  , אך את אור התורה  שהוא כ"כ אהב באומרו," כן ירבו ד"ת"!  הדליקה חרות היקרה שתח"לפני 16 שנה , שלה זכות הראשונים  ,היא הדליקה את הניצוץ הראשון  ולא נתנה לו לכבות! כנאמר," חרות על הלוחת" אלא להפך, רק להגדיל את אור התורה! מה שממשיך  מבחינתי להאיר את דרכו של אבי ז"ל ,וזוהי זכות גדולה ששמורה לך חרות ! [משהו אישי –לא הייתי מאמין שדרכך חרות ,דרך הפצת התורה ימשיך  להאיר אור של אבי ז"ל.] 
יהיו דברים אלו לזכרו ,והמשך דה"ת הללו שיוצאים לאור ויצאו לאור בע"ה כצוואתו 
             ת.נ.צ.ב.ה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה