chiddush logo

מכירת הבית לפסח

נכתב על ידי שי טחן, 10/4/2024

 

מכירת הבית לפסח

שלום וברכה.

יש לי שתי שאלות בבקשה.

אנחנו מתארחים בכל חג הפסח מחוץ לביתנו ועוזבים את הבית לפני פסח, האם מותר למכור לנכרי במכירת החמץ גם את הבית ובזה להיפטר מנקיון הבית. וגם ארצה לדעת מה לעשות אם נעזוב את הבית ביום י״ד לחודש ניסן.

שלום וברכה. העוזב את ביתו לימי חג הפסח רשאי למכור את ביתו עם כל התכולה ולהפטר בכך מנקיון הבית ומבדיקת חמץ, כדכתב האור לציון (ח״ג עמוד פו). ויקיים את מצוות בדיקת החמץ בחדרו ששוכר לחג או שישאיר חדר אחד בביתו שאינו מכור וינקה אותו ויעשה שם את בדיקת החמץ. ומי שאינו רוצה לנקות כלל שום חדר רשאי לנקות את רכבו בפנס ובברכה ולעשות שם את בדיקת החמץ (אור לציון ח״ג עמוד עה בביאורים).

לגבי שאלתכם השניה, אכן המוכר את ביתו לנכרי ואינו עוזב את ביתו עד י״ד ביום, יכול להקל שלא לבדוק את המקומות שדעתו למכרן בליל בדיקת חמץ. ובמשנה ברורה (סי’ תלז ס״ק לב) הביא מחלוקת אם מחויב לבדוק בליל י״ד את החדרים שבדעתו למכרן למחרת לנכרי עם החמץ שלהם, שדעת המקור חיים והחיי אדם (כלל קיט דין יח) שצריך לבדקן מאחר שלעת עתה החדרים עדיין לא נמכרו והם ברשות ישראל. אמנם בתשובת בנין עולם (סי’ כ) חולק ודעתו שאין צריכין בדיקה שבזה עצמו שמוכר למחר לעכו״ם מקיים ’תשביתו’ וביעור, וכן הוא בתשובת החתם סופר (סי’ קלא). וסיים המשנ״ב שאין למחות ביד המקילין, והגרש״ז אורבעך (הליכות שלמה פסח פ״ה הלכה ג’) כתב שהמנהג להקל.

 

 

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע